Strona g?wna

Firma Dyc-Car Andrzej Stanis?aw Dyc, serwis i warsztat samochodw osobowych i ci??arowych rozpocz??a dzia?alno?? w roku 2003, od samego pocz?tku ?wiadcz?c us?ugi naprawcze i serwisowe dla pojazdw osobowych, dostawczych, ci??arowych i specjalnych, a tak?e prowadz?c Okr?gow? Stacj? Kontroli na ??cznej powierzchni ok 850m2. W tym czasie zaufa?o nam wielu klientw indywidualnych oraz flotowych, powi?kszyli?my liczb? stanowisk naprawczych do 10, zbudowali?my bogaty park maszynowy nowoczesnych urz?dze?, co pozwala nam zmniejszy? do minimum czas wykonywanych us?ug i podnie?? ich jako??.

Dyc-Car Dyc Car Andrzej Stanis?aw Dyc Siedlce Narawa i Serwis

Prowadzimy tak?e pracowni? napraw, kalibracji i legalizacji tachografw cyfrowych oraz analogowych, posiadamy uprawnienia zwi?zane z obs?ug? i napraw? wind samochodowych, ?urawi (HDS).

Niedawno poszerzyli?my nasz? ofert? tak?e o regeneracje turbospr??arek samochodowych oraz regeneracje i naprawy wtryskiwaczy i pomp wtryskowych! Szczeg?y w dziale "Turbospr??arki"

Jeste?my autoryzowan? stacj? serwisow? czo?owych producentw wind samochodowych -BAR Cargolift orazDhollandia - zapraszamy na przegl?dy serwisowe oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

 

Wymiana opon